Beom Hae Kyon

This is my very own world!~

Độc giả bình chọn các nhân vật, tác phẩm của Kim Dung

on February 1, 2011

Tôi không đưa ra ý kiến cá nhân gì vì tôi không thích so sánh, nhân vật nào tôi cũng yêu quý cả 🙂

Còn bạn thì sao? Bạn có cùng ý kiến với phần đông độc giả không?

*Nhân vật nam chính được yêu thích nhất :

 1. Lệnh Hồ Xung (Tiếu ngạo giang hồ)
 2. Dương Quá (Thần điêu hiệp lữ)
 3. Tiêu Phong (Thiên long bát bộ)
 4. Vi Tiểu Bảo (Lộc đỉnh ký)
 5. Quách Tĩnh (Anh hùng xạ điêu)
 6. Đoàn Dự (Thiên long bát bộ)
 7. Trương Vô Kỵ (Ỷ thiên đồ long ký)
 8. Hồ Phỉ (Tuyết sơn phi hồ)
 9. Thạch Phá Thiên (Hiệp khách hành)
 10. Trần Gia Lạc (Thư kiếm ân cừu lục)
 11. Viên Thừa Chí (Bích huyết kiếm)

<Lệnh Hồ Xung>

* Nhân vật nữ chính được yêu thích nhất :

 1. Hoàng Dung (Anh hùng xạ điêu)
 2. Nhậm Doanh Doanh (Tiếu ngạo giang hồ)
 3. Tiểu Long Nữ (Thần điêu hiệp lữ)
 4. Song Nhi (Lộc đỉnh ký)
 5. Tiểu Chiêu (Ỷ thiên đồ long ký)
 6. Triệu Mẫn (Ỷ thiên đồ long ký)
 7. Quách Tương (Thần điêu hiệp lữ)
 8. Vương Ngữ Yên (Thiên long bát bộ)
 9. A Châu (Thiên long bát bộ)
 10. Trình Linh Tố (Phi hồ ngoại truyện)
 11. Nghi Lâm (Tiếu ngạo giang hồ)
 12. Chu Chỉ Nhược (Ỷ thiên đồ long ký)
 13. Hương Hương công chúa (Thư kiếm ân cừu lục)
 14. Hoắc Thanh Đồng (Thư kiếm ân cừu lục)
 15. Viên Tử Y (Phi hồ ngoại truyện)
 16. Hạ Thanh Thanh (Bích huyết kiếm)

*Tiểu thuyết được yêu thích nhất:

 1. Tiếu ngạo giang hồ
 2. Anh hùng xạ điêu
 3. Thiên long bát bộ
 4. Thần điêu hiệp lữ
 5. Lộc đỉnh ký
 6. Ỷ thiên đồ long ký
 7. Liên thành quyết
 8. Bích huyết kiếm
 9. Hiệp khách hành
 10. Bạch mã khiếu tây phong
 11. Phi hồ ngoại truyện
 12. Tuyết sơn phi hồ
 13. Thư kiếm ân cừu lục
 14. Uyên ương đao

* Nhân vật đáng ghét nhất:

 1. Nhạc Bất Quần (Tiếu ngạo giang hồ)
 2. Diệt Tuyệt sư thái (Ỷ thiên đồ long ký)
 3. Khang Mẫn (Thiên long bát bộ)
 4. Quách Phù (Thần điêu hiệp lữ)
 5. A tử (Thiên long bát bộ)
 6. Tuyệt tình cốc chủ – Công Tôn Chỉ (Thần điêu hiệp lữ)
 7. Trần Gia Lạc
 8. Doãn Chí Bình (Thần điêu hiệp lữ)
 9. Tống Thanh Thư
 10. Thành Khôn
 11. Đinh Xuân Thu (Thiên long bát bộ)

* Đôi tình nhân được yêu thích nhất :

 1. Dương Qua và Tiểu Long Nữ (Thần điêu hiệp lữ)
 2. Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh (Tiếu ngạo giang hồ)
 3. Quách Tĩnh và Hoàng Dung (Anh hùng xạ điêu)
 4. Tiêu Phong và A Châu (Thiên long bát bộ)
 5. Đoàn Dự và Vương Yên Ngữ (Thiên long bát bộ)
 6. Vi Tiêu Bảo và Song Nhi (Lộc đỉnh ký)
 7. Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn (Ỷ thiên đồ long ký)
 8. Hư Trúc và công chúa Tây Hạ (Thiên long bát bộ)
 9. Viên Thừa Chí và Hạ Thanh Thanh
 10. Thạch Phá Thiên và A Tú

* Nhân vật nữ đáng thương nhất:

 1. Tiểu Chiêu (Ỷ thiên đồ long ký)
 2. Trình Linh Tố
 3. Quách Tương (Thần điêu hiệp lữ)
 4. Nghi Lâm
 5. Mộc Uyển Thanh (Thiên long bát bộ)
 6. Công Tôn Lục Ngạn (Thần điêu hiệp lữ)
 7. Hoa Tranh (Anh hùng xạ điêu)
 8. A Tử (Thiên long bát bộ)
 9. Công chúa A Cửu
 10. Trình Anh

* Danh sách “10 cao thủ uy chấn võ lâm”:

 1. Vô Danh Lão Tăng
 2. Độc Cô Cầu Bại
 3. Tiêu Phong (Thiên long bát bộ)
 4. Trương Tam Phong
 5. Đông Phương Bất Bại
 6. Trương Vô Kỵ (Ỷ thiên đồ long ký)
 7. Dương Qua (Thần điêu hiệp lữ)
 8. Phong Thanh Dương
 9. Châu Bá Thông
 10. Lệnh Hồ Xung (Tiếu ngạo giang hồ)

* Danh sách “10 tuyệt học võ công”:

 1. Độc cô cửu kiếm
 2. Lăng ba vi bộ
 3. Giáng long thập bát chưởng
 4. Lục mạch thần kiếm
 5. Âm nhiên tiêu hồn chưởng
 6. Cửu dương thần công
 7. Bắc minh thần công
 8. Cửu dương chân kinh
 9. Song thủ hộ bác
 10. Quì hoa bảo điền
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: