Beom Hae Kyon

This is my very own world!~

Dịch tên của bạn ra tiếng Hàn Quốc

on August 1, 2011

Hope it helps 🙂 Enjoy ^^

 1. A: Nhã
 2. Ahn: An
 3. Ae: Ái
 4. Ah: Nga
 5. Bae: Bùi
 6. Bin: Tân, Bân
 7. Bo: Bảo
 8. Bum: Phạm
 9. Cha: Xa
 10. Chae: Thái
 11. Choi: Thôi
 12. Choon: Xuân
 13. Chul: Triết
 14. Chun: Thiên
 15. Chan: Toản
 16. Chang: Xương
 17. Chil: Thất
 18. Dong: Đông
 19. Eun: Ngân
 20. In: Nhân
 21. Jae: Tại
 22. Joon: Trung
 23. Jun: Tuấn
 24. Jin: Trinh, Trần
 25. Jung: Trịnh, Chính
 26. Jang: Trương
 27. Joo: Chu
 28. Jeon: Điền
 29. Joong: Trọng
 30. Ji: Chí
 31. Gun: Kiên
 32. Geun: Căn
 33. Ha: Hạ
 34. Hae: Hải
 35. Han: Hán
 36. Heo: Hứa
 37. Hyun: Hiền
 38. Hee: Hỷ, Hy
 39. Hyuk: Hách
 40. Hye: Huệ
 41. Ha: Hà
 42. Hwa: Hoa
 43. Hwang: Hoàng
 44. Hun: Hiển
 45. Ho: Hạo
 46. Hee: Hy
 47. Hyang: Hương
 48. Hun : Hiển
 49. Kang: Giang, Khang
 50. Kwon: Quyền (hoặc Quyên,…)
 51. Kyung: Khánh (Khanh,…)
 52. Kim: Kim
 53. Kyu : Khuê
 54. Kul: Vinh
 55. Lee: Lý, Ly
 56. Min: Mẫn / Mân
 57. Myun: Miễn
 58. Mi: Mĩ
 59. Moon: Văn
 60. Myung: Minh
 61. Nam: Nam
 62. Ok: Ngọc
 63. Park: Phác
 64. Ra: La
 65. Rae: Lại
 66. Ryu: Liễu
 67. Ryong :Long
 68. Rim: Lâm /Lam
 69. Ri: Lợi / Lôi
 70. Sil: Thục
 71. Sun: Thiện
 72. Sung: Thành /Thanh
 73. Song: Tống ( có thể dịch là Thư)
 74. Shim: Thẩm /Thắm
 75. Sol: Tố
 76. Sang: Tương
 77. Sub: Nhiếp
 78. Suk: Từ (hoặc Tư,…)
 79. Sun: Thiện
 80. Seung: Thừa
 81. Si: Thời
 82. Shin: Tín, Thân
 83. Se: Sắc
 84. Sin: Tuấn
 85. So: Tô
 86. Son: Tôn, Không
 87. Su: Thu
 88. Shang: Thương
 89. Sung: Thành
 90. Saeng: Sinh
 91. Seung: Thắng
 92. Park: Phác
 93. Tae : Thái
 94. Woo: Vũ
 95. Wook: Húc
 96. Won: Nguyên, Nguyễn
 97. Yong: Dũng, Long
 98. Young: Anh, Vinh
 99. Ye: Nghệ
 100. Yeon: Uyên (or Nghiên,…)
 101. Yang: Trở /Dương
 102. Yoon: Doãn or Hữu
 103. Yoo: Hựu, Ấu
 104. Yu: Liễu
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: